Toiminta

TBC:n perustoimintaa on jäsenyritysten liiketoiminnan vauhdittaminen verkostotapaamisten, osaamisen siirto-ohjelmien ja koulutusten kautta

Jäsenyritysten verkosto on rikas kehittämis- ja kehittymisympäristö.

TBC Kollegaverkostot ovat ammattiryhmäkohtaisia tai teemakohtaisia ja niissä pureudutaan ajankohtaisiin omaan työhön liittyviin kysymyksiin. Niissä jaetaan hyviä käytäntöjä ja opitaan yhdessä uusista, ajankohtaisista ja tulevaisuutta luotaavista aihepiireistä.

Superverkosto kokoaa yhteen eri kollegaverkostot. Superverkostossa kokoonnutaan erityisen ajankohtaisten, kaikkia koskevien aiheiden ympärille.

Koulutuksia järjestetään jäsenten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Koulutusten painotukset ovat: a) esimiesvalmennuksissa, b) asiantuntijana kehittymisessä ja c) toimivien työvälineiden tuottamisessa.

Osaamisen siirto-ohjelmat perustuvat osaamisen jakamiseen ja osaajana kehittymiseen. Opinkierrokselle voi lähteä muihin yrityksiin benchmarkkaamaan. Sparriparissa vertaissparrataan kahdenkeskisesti noin vuoden ajan aihekeskeisesti ja tavoitteena ammatillinen kehittyminen. Vuoden mittaisessa Talentissa ratkotaan yhden yrityksen liiketoimintaan liittyvää kehittämistehtävää muista jäsenyrityksistä kootulla kolmen hengen osaajatiimillä.