TBC Kollegat kohtaavat verkostoissa

TBC:ssä on 13 kollegaverkostoa (ks. lista alla). Kollegaverkostojemme keskeinen idea on ”jaa ja saa”. Verkostotapaaminen on tiivis parituntinen, josta osallistuja lähtee henkisesti rikastuneena jatkamaan omaa työtään.

Rohkaisemme jäsenyrityksiä osallistumaan aktiivisesti. Verkostoista saa kontakteja ja sisältöä, joita ei saa mistään muualta. Huomaathan, että kiinnostavan aiheen perässä voit mennä muihinkin kuin oman tehtävänkuvasi määrittelemiin verkostoihin. Vain toimitusjohtajaverkosto on rajattu pelkästään toimitusjohtajille.

Verkostotilaisuudet ovat avoimia kaikille kiinnostuneille TBC:n jäsenyrityksissä työskenteleville. TBC organisoi verkostotoiminnan. Ryhmä päättää kokousajat ja -paikat sekä tapaamisten aiheet. Aiheita voidaan käsitellä verkoston osallistujien kesken tai hankkia tapaamiseen ulkopuolinen asiantuntija. Tapaamisia on yleensä 4-6 kertaa vuodessa.

 

Kuka verkostoja voi hyödyntää?

Osalla jäsenyrityksistä on verkostokortti. Verkostokortti mahdollistaa verkostojen laajamittaisen hyödyntämisen ilman erillistä maksua eli esimiehesi suostuksella voit käydä verkoissa vapaasti. Jos et tiedä, onko yrityksellänne verkostokortti, kysy asiaa TBC-tiimin Emmiltä: emmi.holja(at)tbc.fi tai 040 5813377

Jos yrityksellä ei ole verkostokorttia, niin verkostomaksu per verkosto on 300 euroa + alv. 24 % vuodessa. Samalla rahalla verkostossa voi käydä monta henkeä samasta yrityksestä. Teiltä on joku jo saattanut käydä verkostossa, jolloin maksu on jo maksettu. Verkostomaksuasiaa kannattaa myös tiedustella Emmiltä.

Verkostotilaisuuksia voi käyttää niin kuin haluaa: joko säännöllisesti vertaisverkostomielessä tai vain silloin, kun aihe osuu täsmällisesti itselle.

 

Toimitusjohtajaverkosto

Jäsenyritysten toimitusjohtajille tarkoitettu verkosto.

 

Talousasiantuntijaverkosto

Sisältö on kohdennettu talouden parissa työskenteleville henkilöille (esim. talouspäällikkö, business controller). Myös muut verkoston aiheista kiinnostuneet ovat tervetulleita. Aiheina on ollut mm. taloushallinnon trendit, tietoturva ja robotiikan hyödyntäminen taloushallinnossa.

 

Tuotantojohtajaverkosto

Verkoston sisältö on kohdettu tuotantotyön, erityisesti tuotantojohdon henkilöille. Myös muut verkoston aiheista kiinnostuneet ovat tervetulleita. Verkosto tekee yritysvierailuja ja keskustelee tuotannon haasteista ja kehittämisestä.

 

Työsuojelu- ja turvallisuusasiantuntijoiden verkosto

Verkoston sisältö on kohdennettu työsuojelu- ja työturvallisuustehtävissä työskenteleville. Myös muut verkoston aiheista kiinnostuneet ovat tervetulleita. Verkostossa tutustutaan yritysten turvallisuuskäytäntöihin ja tehdään tehdaskierroksia.

 

Myynti-, markkinointi- ja viestintäverkosto

Verkoston sisältö on kohdennettu myynnissä, markkinoinnissa ja/tai viestinnässä (sisäinen viestintä, ulkoinen viestintä, brändäys, työnantajakuva) toimiville henkilöille. Myös muut verkoston aiheista kiinnostuneet ovat tervetulleita. Aiheina on ollut mm. markkinoinnin automaatio, videoviestintä, slack ja myynnin digitalisointi.

 

ICT-verkosto

Sisältö on kohdennettu ICT-asioiden parissa työskenteleville henkilöille. Myös muut aiheista kiinnostuneet ovat tervetulleita. Erityisesti toivomme mukaan liiketoimintajohtoa ja markkinointia, joiden tulisi olla ajan tasalla IT-alan suuntauksista. Aiheina on ollut mm. pilvipalvelut, palvelumuotoilu, API-talous ja ohjelmistorobotiikka.

 

Esimiesverkosto

Sisältö on kohdennettu esimiestehtävissä työskenteleville, toimialasta riippumatta. Aiheina on ollut mm. motivointi, palkitseminen ja lean päivittäisjohtamisessa.

 

Assistenttiverkosto

Sisältö on kohdennettu assistentti- ja sihteeritehtävissä tai vastaavissa työskenteleville. Aiheina on ollut mm. monikulttuurisuus, tapahtumajärjestäminen, työn ilo ja hyvät tavat.

 

HR-verkosto

Sisältö on kohdennettu henkilöstöhallinnon, rekrytoinnin ja henkilöstön kehittämisen tehtävissä työskenteleville. Myös muut verkoston aiheista kiinnostuneet ovat tervetulleita. Aiheina on ollut mm. henkilöstökyselyt, resilienssi, ryhmä-coaching.

 

Liiketoimintajohdon verkosto

Sisältö on kohdennettu johtoryhmätasolla ja/tai liiketoimintajohdon tehtävissä työskenteleville. Verkosto sopii esimerkiksi henkilöstöjohtajalle, talousjohtajalle, tuotekehitysjohtajalle, liiketoimintajohtajalle, aluejohtajalle jne. Aiheina on ollut mm. itseohjautuvuus ja yrityksen kulttuurimuutos.

 

Tuotehallinnan ja tuotekehityksen verkosto

Sisältö on kohdettu tuotehallinnan ja tuotekehityksen parissa työskenteleville henkilöille, esim. tuotepäälliköille, tuotekehityspäälliköille tai vastaaville. Myös muut verkoston aiheista kiinnostuneet ovat tervetulleita.

 

Projektityön verkosto

Sisältö on kohdennettu projektityötä tekeville henkilöille toimialasta riippumatta. Myös muut verkoston aiheista kiinnostuneet ovat tervetulleita. Aiheina on ollut mm. projektityön yritys-case ja projektinhallinnan työkalut.

 

Superverkosto

Superverkosto on kaikille jäsenyritysten supermiehille ja -naisille. Superverkostoon tuodaan isoja ajankohtaisia teemoja, jotka kiinnostavat tehtävästä ja toimialasta riippumatta. Aiheina on ollut mm. EU:n tietosuojauudistus GDPR ja 3D-tulostaminen.

 

Mikä on kollegaverkostojen tarkoitus?

Samantyyppisissä tehtävissä toimivat kollegat tapaavat toisiaan ja keskustelevat yrityksen ja oman työn kannalta tärkeistä aihealueista. Kuullaan mielenkiintoisia alustuksia verkoston jäsenien tai ulkopuolisten toimijoiden pitäminä. Vieraillaan jäsenyrityksissä, tehdään esim. tehdaskierroksia tai kuullaan mielenkiintoisista yritys-caseista. Vaikutetaan itse verkoston sisältöön. Periaatteena on, että jokainen verkostoon osallistuva yritys sekä jakaa että vastaanottaa tietoa, kokemuksia, vinkkejä, ajatuksia ja ideoita.

 

Verkostokortti

Vuonna 2017 lanseeratusta verkostokortista tuli suosittu!

Yritys voi ostaa VERKOSTOKORTIN eli oikeuden kaikkiin verkostoihin ja tämän lisäksi superverkostotapaamisiin kokonaishinnalla 1200 euroa + alv. 24 %/vuosi.

Verkostokortilla yrityksen henkilöstö saa käydä vapaasti kaikissa verkostotapaamisissa vuoden aikana. Vuonna 2018 on tarjolla 60 verkostotapaamista! Osallistujien määrää per verkosto ei rajoiteta.

Verkostokortin tarkoituksena on tehdä verkostoihin osallistumisesta helppoa. Kiinnostavaan verkostoon tai aiheeseen voi tarttua noin vain, ja pyytää kollegankin mukaan.

Toinen vaihtoehto on käyttää vanhaa mallia ja hankkia yksittäisten verkostojen jäsenyyksiä hintaan 300 euroa (+ alv. 24 %) per yritys per vuosi.

 

 

 Assistenttiverkoston tapaaminen Tammertukussa 2016

 

 

Ilmoittaudu mukaan!

 

Sari: 040 771 0004, sari.raivo(at)tbc.fi
Sanna: 050 3777 675, sanna.pasanen(at)tbc.fi
Emmi: 040 581 3377, emmi.holja(at)tbc.fi